Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

wickednancy
3245 dfc4 390
Reposted fromdarkanes darkanes viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk

July 25 2017

wickednancy
9434 3e30 390
Reposted fromswissfondue swissfondue viaankaottak94 ankaottak94
wickednancy
2516 cccc 390
Reposted fromcavovo cavovo viaankaottak94 ankaottak94
wickednancy
3347 5650 390
Reposted fromarancione arancione viaankaottak94 ankaottak94
wickednancy
wickednancy
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viaankaottak94 ankaottak94
wickednancy
0667 3164 390
Reposted fromoll oll viaankaottak94 ankaottak94
wickednancy
3517 9596 390

July 22 2017

wickednancy
3910 1eca 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viaszpaqus szpaqus
wickednancy
8816 9c04 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialaparisienne laparisienne
wickednancy
stworze topstworze 1stworze 3astworze 6stworze 7stworze 8stworze 9stworze 12

Wesprzyjcie słowiańską grę planszową Stworze! (link)

Reposted fromszszsz szszsz viaRussia Russia
wickednancy
3408 2c23 390
Reposted fromoutoflove outoflove vialaparisienne laparisienne
wickednancy
wickednancy
0326 7322 390
Reposted fromsonaive sonaive viaheartbreak heartbreak
wickednancy
4764 3cf7 390
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viaheartbreak heartbreak
wickednancy
Reposted frombarnabiusz-tt barnabiusz-tt viatfu tfu
wickednancy
wickednancy
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 vianiedoskonalosc niedoskonalosc
wickednancy
wickednancy
0245 5c7e 390
Reposted frombvllshit bvllshit viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl