Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2018

wickednancy
i made you some soup
Reposted frommangoe mangoe viaMrrruk Mrrruk
wickednancy
7501 fc57 390
Reposted fromoll oll viadobby dobby
8336 3a7b 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viadobby dobby
wickednancy
wickednancy
4112 92f1 390
Reposted fromnyaako nyaako viadobby dobby
wickednancy
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viadobby dobby
wickednancy
2766 46ca 390
Reposted fromaggape aggape viadobby dobby
wickednancy
6416 754d 390
Reposted fromgpunktschmitz gpunktschmitz viadobby dobby
wickednancy
5596 90e6 390
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaparradisee parradisee
wickednancy
Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromHetaira Hetaira viaparradisee parradisee
wickednancy
7049 ceff 390
Reposted frommrgn mrgn viaparradisee parradisee
6360 35a9 390
Reposted fromczarnybez czarnybez viaparradisee parradisee
wickednancy
2437 4d7d 390
Reposted fromdziewcze dziewcze viaparradisee parradisee
wickednancy
8606 af95 390
Reposted frompiehus piehus viaparradisee parradisee
wickednancy
8062 c41b 390
wickednancy
3638 bbed 390
Reposted fromLuna- Luna- viaparradisee parradisee
wickednancy
Reposted fromkattrina kattrina viajethra jethra
wickednancy
3385 0047 390
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66 viajethra jethra
wickednancy
5840 795c 390
Anna Ciarkowska - "Chłopcy, których kocham"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajethra jethra
wickednancy
4739 baa7 390
love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl