Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

8212 e51c 390

vjeranski:

Naro Pinosa
[ la mer … ] 

tumblr

wickednancy
wickednancy
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viahateyouandloveyou hateyouandloveyou
1391 1464 390

itshardtobeyoung:

Dont even try to deny the fact that this was the best kitchen in the entire world and still is.

Reposted fromrocknrollqueen rocknrollqueen viarondine rondine
wickednancy
Francuzka, Angielka czy Algierka smuci się, gdy jej coś dolega, facet ją rzuci, ona rzuci faceta, złamie się jej obcas, paznokieć. My, Słowianki, smucimy się znacznie bardziej poważnie i z dużo ważniejszych powodów, na przykład z braku powodu.
— Amelie Sobczak-Sabre 'Paryżanka'
Reposted fromcammycat cammycat viaam am
0004 7847 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viazamknioczy zamknioczy
wickednancy
3763 8d44 390
Reposted fromillidan illidan viazamknioczy zamknioczy
7284 bffb 390
Reposted fromheartaddicted heartaddicted viamissyseepy missyseepy
wickednancy
3705 9d4f 390
7352 d8fd 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viazamknioczy zamknioczy
wickednancy
8113 b6c5 390
Reposted frommrrru mrrru viazamknioczy zamknioczy
wickednancy
9759 2ab1 390
Reposted fromkaiee kaiee viaam am
0950 6a40 390
Reposted fromerial erial via13-days 13-days
wickednancy
7139 f308 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viarondine rondine
wickednancy
2756 a4c5 390
Reposted fromhomosuperior homosuperior viamartulla martulla
wickednancy
1203 7d34 390
Reposted fromrisky risky viajanka89 janka89
1535 587d 390
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viamhsa mhsa
wickednancy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl