Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

wickednancy
1989 918a 390
Reposted fromribka ribka vialexxie lexxie
wickednancy
2843 5909 390
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vialexxie lexxie
wickednancy
Mój tata zawsze powtarzał, że jeśli tylko ci na czymś zależy, wszystko jest możliwe.
— Alexandra Bracken
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawaken awaken

February 19 2017

wickednancy
wickednancy
9221 46c1 390
wickednancy
Reposted fromdfw777 dfw777 vialexxie lexxie
wickednancy
2587 7498 390
Reposted frombotanyplay botanyplay viaawaken awaken
wickednancy
9785 585d 390
wickednancy
6774 8336 390
Reposted fromMaruTheCat MaruTheCat viawonderwall wonderwall
wickednancy
9406 394b 390
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viaofuckingkey ofuckingkey
wickednancy
Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy.
— Alice Bloom
Reposted frompasazerka pasazerka viaofuckingkey ofuckingkey

July 03 2015

wickednancy
3066 f2fd 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatbtf tbtf

June 27 2015

wickednancy
4681 0d89 390
wickednancy
4066 bd82 390
Reposted fromTakingControl TakingControl vialexxie lexxie

June 24 2015

wickednancy
2047 f616 390
Reposted fromgreengables greengables viaphilomath philomath
wickednancy
Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin
wickednancy
9426 c98a 390
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
wickednancy
9498 1d46 390
Reposted fromMatijaszek Matijaszek vialexxie lexxie
wickednancy
8001 a17b 390
Reposted frommisza misza vialexxie lexxie

June 16 2015

wickednancy
 Mexican space program
Reposted fromkocikapuc kocikapuc viaMrrruk Mrrruk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl