Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

3865 67d2 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vialexxie lexxie
9806 6544 390

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

Reposted fromAmericanlover Americanlover vialexxie lexxie
wickednancy
2595 4de0 390
Reposted fromsosna sosna vialexxie lexxie
wickednancy
 - Co Cię najbardziej wkurza?

Marcin Świetlicki: Nie wiem. Denerwuję się bardzo często. Denerwuję się wszystkim.
Reposted frometerycznie eterycznie viasimons simons
wickednancy
1156 3c7d 390
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viaawaken awaken
wickednancy
5184 db9d 390
Reposted fromkokosowas kokosowas viaMrrruk Mrrruk
9699 1f9b 390

tamas-asks:

scotchtapeofficial:

i keep visualizing the dandelion as chillin with his dick out

XD THIS HAD ME LOL

Reposted fromBlackmoonrose13 Blackmoonrose13 viaMrrruk Mrrruk
wickednancy
6274 c080 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaMrrruk Mrrruk
wickednancy
7126 27d6 390
Reposted fromMiziou Miziou viaMrrruk Mrrruk
2156 6a82 390

oh-fee-oh-my:

Sometimes self destruction is a slow process.

Reposted frommirandatam mirandatam viaMrrruk Mrrruk
wickednancy
8407 88c4 390
Reposted fromtfu tfu viatbtf tbtf
0656 dc05 390

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viazenibyja zenibyja
wickednancy
Ty. Płacząca w moich pieprzonych ramionach. Bo cię skrzywdziłem. To boli. Ty... unikająca mojego dotyku. Niepatrząca na mnie jak zawsze, tymi słodkimi, pełnymi szczęścia oczami. Boli. Cierpię jak skurwysyn, ale żadna część mnie nie boli na zewnątrz, jak wtedy, gdy ty cierpisz.
— Katy Evans – Mine
Reposted fromzenibyja zenibyja
wickednancy
3550 024d 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viaawaken awaken
wickednancy
3092 4ad6 390
Reposted fromjdeg jdeg vialexxie lexxie

September 20 2017

wickednancy
5544 8d07 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viazwierzejuczne zwierzejuczne
wickednancy
1542 b2f7 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaorchila orchila
wickednancy
9912 9c29 390
Reposted fromohlucifer ohlucifer viabarock barock
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl